Skip to main content

SWOT

S

Een positief verhaal
We zijn geen boeren of fruitverkopers, we scheppen plezier in het laten proeven van onze oogst.
Netwerk, netwerk, netwerk
Alles draait rond de community, en vertrekt bij het verhaal van de pluktuin. Omdat buren in de coöperatieve zitten, is het lokale draagvlak groot.
Niet op 1 paard wedden
Inkomsten komen uit meerdere kanalen

O

Creatieve Inbreng van vennoten
Openstaan voor initiatieven van coöperanten
Poperinge Plage
We leggen bij de regenput/ zwemvijver een ministrand aan. Eventueel ook omni-sportveldje met boarding op het zand.
Programma in de media

UIteraard zullen we veel online presence etaleren met een blog op de website, feeds op facebook, youtube en tiktok. Ook pinterest is een kanaal dat zich leent tot dit DIY project.

Maar gezien er familie van een vennoot programmamaker is bij VIER tasten we daar mogeljikheden af.

W

Democratische structuur

Hoewel dit voor een groot draagvlak zorgt, kan dit zorgen voor enige bureaucratie en kunnen grotere, mogelijks cruciale beslissingen tijd vragen.

Ongedisciplineerde oogstaandeelhouders

Controlemechanisme op het plukgedrag van de oogstaandeelhouders is niet sluitend. 

De pluktuin zal op korte termijn behaagd zijn en oogstaandeelhouders krijgen toegang met inlezen qr code via smartphone. Zo zien we wie wanneer langs komt. Ze ondertekenen ook een document waarbij ze op eer verklaren enkel voor hun eigen gezin komen plukken. Een goeie selectie van deze oogstaandeelhouders is dus aangewezen.

T

Misoogst
Te weinig opbrengst door interne of externe factoren.
Vandalisme & moeskopperij
Deels te verzekeren, deel aan te pakken door 's nachts af te sluiten. Op termijn systeem met qr code om toegang te krijgen.
Klimaat
Drogere periodes afgewisseld met hevige stortbuien